Úvodní slovo

------------------------------------------------------------------------
8. KONGRES ČOSKF
Farmakoterapeutické aspekty léčby
Klíčové téma: farmakoterapie hypertenze a hypotenze

12. - 13. října 2018 
Ústřední vojenská nemocnice, Praha

BLIŽŠÍ INFORMACE A REGISTRACE JIŽ BRZY

------------------------------------------------------------------------


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás pozvala na 7. kongres ČOSKF. Letos jsme se rozhodli opustit tradiční monotematické zaměření kongresu. Rádi bychom rozmanitými tématy jednotlivých bloků podtrhli multidisciplinární charakter oboru klinická farmacie. A jaká problematika bude na podzim prezentována a diskutována? Čeká nás farmakoterapie onkologického pacienta, farmakoterapie bolesti, vybraná témata z oblasti antibiotické léčby a další. Program kongresu bude průběžně aktualizován. Cílem zmiňovaného přístupu je také posílení aktivní účasti jednak většího počtu klinických farmaceutů a jednak aktivní zapojení více oddělení/pracovišť klinické farmacie.
Další novinkou, která nás čeká, je páteční dopoledne, ve kterém proběhnou dva paralelní workshopy s omezenou kapacitou účastníků, proto bude třeba se na ně speciálně přihlásit.
V neposlední řadě se můžete těšit na prezentace výsledků pracovních skupin a nejen jich.

Na setkání se všemi se těšíme.

PharmDr. Jana Gregorová
Předsedkyně ČOSKF ČLS JEP