2016


DATUM A MÍSTO KONÁNÍ

7. – 8. 10. 2016

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
Kongresové centrum, pavilon CH2
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6
www.uvn.cz

 

POŘADATELPOŘADATEL

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP

PŘEDSEDKYNĚ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU
Mgr. Jana Gregorová
předsedkyně ČOSKF ČLS JEP

ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR
Mgr. Jana Gregorová
PharmDr. Irena Netíková, Ph.D.
PharmDr. Šárka Kozáková, MBA
PharmDr. Jitka Rychlíčková
Mgr. Kateřina Langmaierová
Mgr. Irena Murínová
PharmDr. Alena Linhartová
RNDr. Jiří Netočný
Mgr. Martina Maříková

 

HLAVNÍ TÉMATA

Hlavním tématem kongresu byl multidisciplinární pohled na problematiku farmakoterapie geriatrického pacienta.

Odborná témata kongresu

  • Geriatrický pacient na interním oddělení

  • Geriatrický pacient v onkologii

  • Geriatrický pacient v intenzivní péči

  • Geriatrický pacient na chirurgii

  • Geriatrický pacient a psychofarmaka

 

ODBORNÝ PROGRAM

Odborný program kongresu naleznete zde (pdf).

 

PARTNEŘI KONGRESU, VYSTAVOVATELÉ

PLATINOVÝ PARTNER
ZLATÝPARTNER
BRONZOVÍ PARTNEŘI


            

 

ZÚČASTNĚNÉ FIRMY

 

              


                


              
           


      
           

     

 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

       

 

SEKRETARIÁT KONGRESU

AMCA, spol. s r.o. 
Academic and Medical Conference Agency
Vyšehradská 320/49, 128 00  Praha 2

tel.: +420 221 979 351 | fax: +420 221 979 352 | mobil: +420 724 140 729
e-mail: zelenkova@amca.cz | www.amca.cz