2017DATUM A MÍSTO KONÁNÍ

6. – 7. 10. 2017

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
Kongresové centrum, pavilon CH2
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6
www.uvn.cz

 

POŘADATELČeská odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP


PŘEDSEDKYNĚ ORGANIZAČNÍHO VÝBORU
PharmDr. Jana Gregorová
předsedkyně ČOSKF ČLS JEP

ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR
PharmDr. Jana Gregorová
PharmDr. Irena Štenglová Netíková, Ph.D.
PharmDr. Šárka Kozáková, MBA
PharmDr. Jitka Rychlíčková
Mgr. Kateřina Langmaierová
Mgr. Irena Murínová
PharmDr. Alena Linhartová
RNDr. Jiří Netočný
PharmDr. Martina Maříková

 

HLAVNÍ TÉMATA

  • Farmakoterapie onkologického pacienta

  • Farmakoterapie bolesti

  • Problematika ředění a podávání léčiv

  • Linezolid a jeho podávání u renální insuficience

  • Amiodaron dnes – pro a proti

  • Farmakoterapie HIV pacienta

  • Farmakoterapie a dysnatremie​

 

ODBORNÝ PROGRAM

Odborný program kongresu naleznete zde (pdf).

 

PARTNEŘI KONGRESU, VYSTAVOVATELÉ

PLATINOVÝ PARTNER

STŘÍBRNÝ PARTNER

        

 

 

ZÚČASTNĚNÉ FIRMY

 

 

                               


                   

                


 

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

            

 

SEKRETARIÁT KONGRESU

AMCA, spol. s r.o. 
Academic and Medical Conference Agency
Vyšehradská 320/49, 128 00  Praha 2

tel.: +420 221 979 351 | fax: +420 221 979 352 | mobil: +420 724 140 729
e-mail: zelenkova@amca.cz | www.amca.cz