2018
DATUM A MÍSTO KONÁNÍ

12. – 13. 10. 2018

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
Kongresové centrum, pavilon CH2
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6
www.uvn.cz

 

POŘADATEL


 

POŘADATEL
Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP

ORGANIZAČNÍ A PROGRAMOVÝ VÝBOR
PharmDr. Jana Gregorová
PharmDr. Irena Štenglová Netíková, Ph.D.
Mgr. Kateřina Langmaierová
Mgr. Irena Murínová
PharmDr. Alena Linhartová
RNDr. Jiří Netočný
PharmDr. Martina Maříková

 

HLAVNÍ TÉMATA

Hlavní téma:

  • Farmakoterapeutické aspekty léčby HYPERTENZE A HYPOTENZE

Další témata:

  • Antiinfektiva

  • Antitrombotika

  • Dávkování léčiv u renální insuficience

  • Farmakoterapie a vnitřní prostředí

 

ODBORNÝ PROGRAM

Odborný program kongresu naleznete zde (pdf).

 

PARTNEŘI KONGRESU, VYSTAVOVATELÉ


PLATINOVÝ PARTNER

STŘÍBRNÝ PARTNER

   

 

BRONZOVÝ PARTNER

 

 

ZÚČASTNĚNÉ FIRMY

 

 

                                        

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

                  

 

SEKRETARIÁT KONGRESU

AMCA, spol. s r.o. 
Academic and Medical Conference Agency
Vyšehradská 320/49, 128 00  Praha 2

tel.: +420 221 979 351 | fax: +420 221 979 352 | mobil: +420 724 140 729
e-mail: zelenkova@amca.cz | www.amca.cz