TÉMATA

Hlavní téma:

  • Farmakoterapeutické aspekty léčby HYPERTENZE A HYPOTENZE

Další témata:

  • Antiinfektiva

  • Antitrombotika

  • Dávkování léčiv u renální insuficience

  • Farmakoterapie a vnitřní prostředí