Ohodnocení - KREDITY

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována Českou lékárnickou komorou (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Česká lékárnická komora souhlasí s přiznáním 38 kreditních bodů na základě ustanovení § 2, odst. 1, písm. a) a b) zákona ČNR č. 220/1991 Sb. (registrační číslo: 18765).