Ohodnocení - KREDITY

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována Českou lékárnickou komorou (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.