Kredity | Ohodnocení

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována Českou lékárnickou komorou (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. Účastníci obdrží potvrzení o účasti.

Byla schválená a zaregistrovaná pod číslem 19676 a byla ohodnocena 35 body.