Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozvala na výroční 10. kongres ČOSKF, který bude v hlavní tematické linii věnován pozitivním i negativním vztahům mezi farmakoterapií a imunitním systémem.  
 
Věříme, že řada z Vás má k dané problematice co říci, proto neváhejte a přijďte se o své zkušenosti podělit s ostatními. K aktivní účasti, která se může týkat i dalších témat, se lze přihlásit do 31.5.2020 na adresu jana.gregorova@bulovka.cz.
 
Oblíbené edukativní workshopy proběhnou v rámci pátečního dopoledního programu a budou opakovány v sobotu odpoledne tak, aby každý měl možnost zúčastnit se dvou různých, které si vybere. 
 
Slavíme první kulaté výročí, ke kterému patří příjemná atmosféra, prostor pro diskuzi, rekapitulaci a zamyšlení se nad tím, jak a kam dál směřovat. Rádi bychom s Vámi společně oslavili to, co jste za uplynulých 10 let v oboru Klinická farmacie a poskytování klinickofarmaceutické péče dokázali, co jste vybudovali. Proto pro Vás připravujeme nejedno milé odborné i neodborné překvapení.
 
PharmDr. Jana Gregorová
předsedkyně ČOSKF ČLS JEP