Úvodní slovo

S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci související s onemocněním COVID-19 výbor společnosti rozhodl o ZRUŠENÍ letošního kongresu.
Registrační poplatky budou účastníkům vráceny v nejbližších dnech.​ Děkujeme za pochopení.

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozvala na výroční 10. kongres ČOSKF, který bude věnován hlavně dvěma tématům. Jedním z nich je vztah farmakoterapie a imunitního systému, druhým tématem je hledání optimálního přístupu k farmakoterapii, když pacient perorálně nepřijímá nebo netráví.
 
Věříme, že řada z Vás má k dané nebo i jiné problematice v oblasti farmakoterapie co říci, proto neváhejte a přijďte se o své zkušenosti podělit s ostatními.
K aktivní účasti se lze přihlásit do 30. června 2020 na adresu jana.gregorova@bulovka.cz.

Oblíbené edukativní workshopy proběhnou v rámci pátečního dopoledního a sobotního odpoledního programu tak, aby každý měl možnost zúčastnit se dvou různých, které si vybere. 
 
Slavíme první kulaté výročí, ke kterému patří příjemná atmosféra, prostor pro diskuzi, rekapitulaci a zamyšlení se nad tím, jak a kam dál směřovat. Rádi bychom s Vámi společně oslavili to, co jste za uplynulých 10 let v oboru Klinická farmacie a poskytování klinickofarmaceutické péče dokázali, co jste vybudovali. Proto pro Vás připravujeme nejedno milé odborné i neodborné překvapení.
 
PharmDr. Jana Gregorová
předsedkyně ČOSKF ČLS JEP