Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás pozvala na 9. kongres ČOSKF. Tématem letošního kongresu bude vybraná problematika hormonálních regulací v organismu a to, jak mohou být v pozitivním nebo negativním smyslu ovlivněny farmakoterapií.  
Oblíbené edukativní workshopy proběhnou v rámci pátečního dopoledního programu a opakovány budou v sobotu odpoledne tak, aby každý měl možnost zúčastnit se dvou různých, které si vybere. Jeden z bloků kongresu pro nás připraví Česká společnost pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii ČLS JEP a potkáme se tak s odborností, která je nám velmi blízká.
Kongresy nejsou jen místem získávání informací, ale také místem, kde se můžeme navzájem inspirovat v oblasti řešení odborných otázek, kde můžeme konfrontovat s kolegy svoje myšlenkové postupy a konkrétní klinická rozhodnutí. Věříme, že tuto možnost bohatě využijete. Česká odborná společnost klinické farmacie se snaží vytvořit na svých odborných akcích platformu s příjemnou pracovní a společenskou atmosférou pro vzájemnou komunikaci a stimulaci spolupráce.
Česká odborná společnost klinické farmacie kontinuálně vytváří podmínky pro každodenní práci na úrovni nejen odborné, ale také legislativní a metodologické, a to pro všechny klinické farmaceuty.  Bez této práce „sami pro sebe“ bychom se o systému klinické farmacie v ČR dnes určitě nebavili.  I proto vás všechny zveme na tradiční pracovní snídani k diskuzi o modelech začlenění oddělení klinické farmacie v rámci našich nemocnic a o dalších strategických otázkách. Vážíme si všech vašich názorů, přemýšlíme nad nimi a pravidelně a rádi o nich s vámi diskutujeme. Jedině tak můžeme společně náš obor posouvat dále.

Těšíme se na tradiční podzimní setkání!

PharmDr. Jana Gregorová, předsedkyně ČOSKF ČLS JEP